SOFT

Lezingenreeks: "Is Fokken Gokken?"

Klik op de sprekers om inhoudelijk te weten waar ze over spreken.

Spreekster Marjoleine Roosendaal

Marjoleine Roosendaal is sinds 2002 werkzaam als (wetenschaps)journalist en heeft zich gespecialiseerd in fokkerij en genetica van honden, waarbij de genetica van kleuren en vachten en hun relatie tot gezondheid haar bijzondere belangstelling heeft. Ze is werkzaam bij het maandblad De Hondenwereld sinds 2004 en hiervan hoofdredacteur sinds 2012. Marjoleine heeft meermalen meegewerkt aan onderzoeken binnen kleine populaties. Zelf fokt zij sinds 1990, eerst Friese Stabijs en tegenwoordig voornamelijk Wetterhounen en Havanezer. Ze is nauw betrokken bij diverse outcross-projecten. Haar goede doel is http://dierenthuis.nl/ en dit is wat ze erover zegt: "een van de zeer weinige waarvan je zeker weet dat er niets aan de strijkstok blijft hangen".

Lees meer »

Spreker dr Paul Mandigers

Dr. Paul Mandigers (afgestudeerd in 1992, specialisatie 1996, promotie 2005) is een veterinair specialist in Interne Geneeskunde en Neurologie. Hij is diplomate van het European College of Veterinary Neurology en als zodanig Europees specialist (EBVS). Vanaf zijn specialisatie, werkt hij parttime als specialist in de praktijk (waarvan reeds 17 jaar bij het Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk) en part-time bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Vanaf 2012 is hij hoofd van de afdeling neurologie en heeft een aanstelling als ‘clinical associate-professor’. Hij heeft een nog steeds groeiend aantal peer-reviewed publicaties en meer dan 250 mondelinge presentaties gegeven op (inter-) nationale congressen en meetings. Hij begeleidt momenteel drie PhD-projecten, meerdere projecten gericht op (erfelijke) neurologische aandoeningen, is ECVN opleider, lid van de International Veterinary Epilepsy Taskforce (www.IVETF.org) en stuurgroep “Fairfok”. Zijn goede doel is het project waaraan hij meewerkt, maar waar helaas niet veel financiering beschikbaar voor is. Project gaat over Epilepsie bij BC, waarbij hij bloedmonsters verzameld van lijders en controledieren en opstuurt naar collega's voor onderzoek in Zwitserland.

Lees meer »