SOFT

Lezingenreeks "HondWelzijn"

Bij deze introduceer ik de naam van de 2e lezingenreeks en het is dus HondWelzijn geworden.

Waar ik in de eerste lezingenreeks met name richt op onderwerpen/thema's gelinkd aan het fokken, gaat deze tweede lezingenreeks over het welzijn van de hond. Doelgroep is iedereen. Mensen met en zonder honden zijn welkom om meer te leren over honden.